The Professor and the Madman (2019) ศาสตราจารย์และคนบ้า
The Professor and the Madman (2019) ศาสตราจารย์และคนบ้า
6.3
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7.0
2019

The Professor and the Madman (2019) ศาสตราจารย์และคนบ้า

ศาสตราจารย์เจมส์เมอร์เรย์เริ่มทำงานรวบรวมคำศัพท์สำหรับพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของ Oxford ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และได้รับมากกว่า 10,000 รายการจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาล Lunm Criminal Criminal Asylum, Dr. William Minor


หนังที่คุณอาจสนใจ